Thermografie

Thermografie is een mooi woord voor het meten van temperatuur trajecten in de elektrische en/of werktuigbouwkundige installaties.

In de elektrotechniek kan men met behulp van een thermografische meting overbelasting, slechte verbindingen en hot-spots constateren en deze gebreken preventief op lossen alvorens er zaken als kortsluiting, brand en storingen optreden. Indien men deze controle periodiek uitvoert kunnen de risico’s tot een minimum worden beperkt ten aanzien van productie processen, 24-uurs zorgvoorzieningen, ziekenhuizen, etc. De ontwikkelingen in het verzekeringswezen neigen er naartoe om voor grote installaties deze metingen verplicht te stellen op termijn.

In werktuigbouwkundige installaties kunnen men met behulp van de thermografische meting slecht geïsoleerde installatiedelen opgespoord worden, zowel in de koude- als de warmte voorzieningen. Met behulp van deze meting kan men constateren waar veel warmte c.q. koude verlies ontstaat en hier kan door extra isolatie voorzieningen te laten aanbrengen een beter rendement van uw installatie behaald wordt. Ook structurele klachten in gebouwen kunnen op deze wijze nagenoeg feilloos onderzocht worden.