SCIOS / EBI Keuringen

Volgens de Wet Milieubeheer moeten stookinstallaties met een nominale belasting op bovenwaarde van 130 kW of hoger periodieke keuringen ondergaan. Het betreft een inspectie op afstelling en onderhoud, die bij ingebruikname en vervolgens eens per twee jaar moet worden uitgevoerd.

Daarnaast dient er jaarlijks PO (Periodiek Onderhoud) aan uw installatie te worden verricht, dit dient door deskundige personen te geschieden.

Deze eisen zijn gesteld om drie redenen:

Voordelen voor U en het milieu:

Certificering: De inspecties en onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door SCIOS (Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallatie) gecertificeerde bedrijven.