Projecten

Projecten met Europese Aanbesteding:


 

Gemeente Wijchen:


  Complete ontwikkeling van een nieuwbouw Sportcampus met 5 gymzalen, waarvan 2 een wedstrijdruimte volgens NOC / NSF, Fitnessruimte, Horeca bestemming met grootkeuken installatie, en opslag / magazijn.

Verder een ontmoetingsruimte en vergaderruimtes.

Inclusief beeldende kunst door  middel van computergestuurde LED verlichting ge´ntegreerd in de bestrating en de gevel.

Vanaf initiatieffase tot en met realisering, bouwbegeleiding en oplevering.
Bouwtijd van januari tot en met oktober 2010.
Bouw volgens de NOC / NSF normen.
Bouw met het nationaal toegankelijkheidssymbool voor minder validen.
Slechthorenden installatie in het gebouw voor bezoekers / toeschouwers.
Geschikt voor minder valide sporters.
 


De volgende werkzaamheden en disciplines:

Realisatie van de bestekken en tekeningen.
Voorselectie van installateurs.
Europese aanbesteding houden en begeleiden.
Bouwvergaderingen en werkbesprekingen houden.
Gebruikers overleg houden.
Tekenwerk beoordelen en controleren van alle Electrotechnische en Werktuigkundige installaties.
Meer / minderwerk beoordelen.
Facturering volgens puntenverdeelstaat verzorgen.
Vraagstukken en problemen tijdens de bouw bijsturen en mee oplossen met installateurs.
NUTS aanvragen verzorgen en regelen.
Overleg en afstemming met de brandweer en communicatie naar installeurs.
Toetsing met NOC / NSF volgens normen.
Sportzalen voorzieningen en inrichting met Schelde Sports overleg en controle.
Eisen continu bewaken en bijsturen tijdens de bouw.
Overleg met financieel eindverantwoordelijke personen.
Overleg met openbare werken voor de buitenriolering terreininrichting / buitenverlichting.
Begeleiding en inkoop grootkeuken installatie in overleg met de gebruiker(s).
Begeleiding en inkoop geluidsinstallatie in overleg met de gebruiker(s).
Begeleiding en inkoop camera installatie in overleg met de gebruiker(s).

 

Werktuigkundige disciplines:

Verwarmingsinstallaties met vloerverwarming, stralingspanelen, convectoren en radiatoren.
Lage temperatuur verwarming.
Binnen- en buitenriolering met vetleiding / vetafscheider / verwarming / isolatie.
Grootkeukeninstallatie, alle voorzieningen.
Koud- en warmwater installaties met automatische legionella besturing / beheersing / bediening en registratie.
Gasinstallaties voor CV / boilers / en grootkeuken.
Ventilatie installaties met warmtewielen, frequentiegeregelde drukgestuurde ventilatie met CO▓ sturing in de zalen.
Airsocks in de zalen met luchtverdringing.
Koelinstallaties met koudwaterkoeling.
Mechanische afzuiging van het gebouw.
Hemelwater afvoer, gescheiden systeem.
Isolatie werkzaamheden.
Meet & Regelinstallaties t.b.v. alle disciplines geheel ge´ntegreerd met electrotechnische installaties.
Testen, inregelen en afstellen van alle werktuigkundige installaties volgens de eisen en normen.

 

Electrotechnische installaties:

Transformator opstelling.
Krachtinstallaties met grootkeuken voorzieningen en technische ruimtes, koudwatermachine en lift.
Lichtinstallaties met lokale en centrale bediening en veegpulsen met interruptoren en gevisualiseerde LCD touchscreens.
Hoogfrequent verlichting in de zalen in 3 niveaus schakelbaar.
LED verlichting in de algemene ruimtes.
Brandmeldinstallaties met Programma van Eisen.
Ontruimingsinstallaties met Programma van Eisen.
Inbraak installaties volgens Borg certificering.
Camera installaties.
Toegangscontrole met Programma van Eisen.
MIVA voorzieningen en beveiligingen.
Electrische sloten / deuren met Programma van Eisen.
Liftinstallaties.
Grootkeuken installaties.
Voorzieningen en bedieningen sporttoestellen, Schelde Sports.
Voorzieningen en bedieningen Trenamat scheidingwanden ophijsbaar.
Geluidsinstallaties incl. omroep jury / scheidsrechters ruimtes in 16 zone’s geheel afzonderlijk en gekoppeld te bedienen en om te roepen.
Presentatie installatie met beeld en presentie software met PC in het gebouw.
Besturing beveiligingen en bewakingen gasinstallaties.
Computer bestuurde LED verlichting in gevel / bestrating beeldende kunst.
Koppeling van verlichting met gebouwbeheersysteem.
Meet en regelinstallatie gekoppeld aan werktuigkundige installaties.
Testen, inregelen en afstellen van alle electrotechnische installaties volgens de eisen en normen.

 

Algemene opmerking:

Alle bestuurde installaties worden aangestuurd met DDC techniek (Direct Digital Controlers). Alle installaties worden voor zover mogelijk op IP-adres benaderd.

Dit wil zeggen dat de installaties t.b.v. het klimaat en de verlichting via internet vanaf elk willekeurig punt kan worden bediend, gecontroleerd en ingesteld.

Dit maakt het onderhouden, bedienen en beheren van het gebouw zeer flexibel, eenvoudig en inzichtelijk

De keuze voor systemen die op dit moment al gemaakt kunnen worden met IP benadering is echter nog zeer beperkt, maar niet onmogelijk.

De gemeente Wijchen heeft er voor dit project voor gekozen om gezien de grote hoeveelheid installaties en eisen op deze wijze het project te realiseren.

Gesteld kan worden dat het een zeer innovatief project is met een hoog ambitieniveau.

 
 
 
 
Referenties

Kemkens:


Filiaal Helmond Begeleiding van de renovatie van 4 flats, 117 wooneenheden Mechanische ventilatie vervangen / reviseren voor Wonen Weert.
Filiaal Helmond Begeleiding van de renovatie van 1 flat, 30 wooneenheden Mechanische ventilatie vervangen / reviseren voor Wonen Weert.
Filiaal Oss Begeleiding van de vervanging van 2 stuks collectieve ketelhuizen inclusief ontwerp en uitvoering tot en met de oplevering voor SVT te Tiel (woningstichting).
Filiaal Oss Tijdelijk het overnemen van de prestatiecontracten van 8 zwembaden in de regio Oss als projectleider. Betreft veelal alle installaties van de zwembaden in de regio, voor de duur van 6 maanden.

 

Gemeente Wijchen:


  Renovatie Wijkcentum " het Achterom " te Wijchen: Bestek vervaardigen, schouwing, nota van inlichtingen, aanbesteding, gunningsadvies, ontwerp, directiebegroting, calculatie, aanvraag- en uitvoeringstraject van het uit te voeren traject in opdracht van de Gemeente Wijchen. Disciplines: asbestsanering ketelhuis, vervanging CV, warmwater, luchtbehandelings- en afzuig installaties. Inclusief digitale meet & regelinstallaties gebaseerd op internet communicatie. EBI, SCIOS, en Scope 7 certificatie op het nieuwe ketelhuis verzorgen.
  Nieuwbouw School en Wijkcentrum aan de Huurlingsedam te Wijchen: Toezichthouder in opdracht van de Gemeente Wijchen en controleur van de ontwerpen. Alle ontwerpen en berekeningen van de elektrotechnische en werktuigkundige installateur controleren, toezicht houden op het werk in de uitvoering. Afname van de electrotechnische en werktuigkundige installaties na oplevering en alle benodigde testen uitvoeren, bijsturen en zorgen dat de installaties optimaal zijn ingeregeld na oplevering. Meerjaren onderhoudsplanning mee opgezet en TCO (Total Cost of Ownership) in verband met de toekomstige exploitatie.
  Uitbreiding: Frisse Scholen beleid uitwerken Basisschool " de Wingerd " te Bergharen: Ketelvervanging en asbestinventarisatie. Bestek vervaardigen, schouwing, nota van inlichtingen, aanbesteding, gunningsadvies, ontwerp, directiebegroting, calculatie, aanvraag- en uitvoeringstraject van het uit te voeren traject in opdracht van de Gemeente Wijchen. Disciplines: asbestonderzoek ketelhuis, vervanging CV ketel, luchtbehandelings- en afzuig installaties. Inclusief digitale meet & regelinstallaties gebaseerd op Modbus communicatie en communicatie van buitenaf. Vervanging verlichting naar hoogfrequent verlichting in de leslokalen.
  Zwembad " de Meerval " te Wijchen: Ontwerp, directiebegroting en advies vervanging complete Meet & Regelinstallatie totale zwembad. Inclusief energiebesparende adviezen in de hydraulische installatie.
Isolatie advies bestaande CV installatie. Onderzoek, advies, ontwerp en directie begroting voor het vervangen van de ketel installatie in combinatie met het aanbrengen van een WKK met terugverdientijd op basis van de energiekosten. Exploitatie kosten van WKK in combinatie met het onderhoud onderzocht en hiervoor advies uitgebracht. Aansturing van het meerjaren onderhoud periodiek op locatie.
  Begeleiding uitvoerings- en opleveringstraject multifunctioneel centrum “Kulturhus” de Zandloper te Bergharen. Betreft alle Electrotechnische en Werktuigkundige installaties. Toetsing uitvoering aan bestekken zodat alles volgens wens wordt opgeleverd.
  Ontwerp en calculatie renovatie / ombouw tot multifunctionele ruimte van de bestaande gymzaal bij “Kulturhus” de Zandloper te Bergharen.
  Ontwerp, calculatie, aanvraag- en uitvoeringstraject Wijkcentrum Oost te Wijchen. Gasgestookte verwarmers naar CV verwarming in combinatie met ventilatie. Inclusief digitale meet & regelinstallaties. Verder de uitbreiding van het Wijkcentrum mee opzetten en begeleiden.
  Kasteel te Wijchen, ontwerp, aanvraag- en uitvoeringstraject ketelvervanging en vervanging meet & regelinstallatie a.d. Kasteellaan te Wijchen.
  Multifunctioneel centrum “de Woezik”, controle ontwerpen installateurs en begeleiding uitvoeringstraject van alle E en W installaties. Bijwonen bouwvergaderingen en meer / minderwerken beoordelen en goedkeuren.

 

Prinssen Uden:


  Verzorgen vervangingsbudget t.b.v. ventilatie complete fabriek (Tennant veegmachines te Uden) volgens ARBO eisen voor 2009 t/m. 2014. Inclusief digitale regeltechniek en gebouwbeheer op afstand.
  Verzorgen vervangingsbudget en SCIOS keur t.b.v. centrale ketelhuis met hogedruk gasnet voor complete fabriek (Tennant veegmachines te Uden). Inclusief digitale regeltechniek en gebouwbeheer op afstand.
  Ontwerp, calculatie en opdrachtverwerving voor Prinssen opticiens te Uden.
  Ontwerp en calculatie voor ventilatie-installatie, airco en eisen volgens horeca bestemming voor cafÚ van Haandel te Erp. Inclusief digitale regeltechniek en gebouwbeheer op afstand.
  Ontwerp, calculatie, opdrachtverwerving en begeleiding uitvoering voor de vervanging van 2 luchtbehandelingskasten en mechanische afzuiging t.b.v. 2 gymzalen bij het Strabrecht college te Geldrop (gem. Eindhoven. Inclusief digitale regeltechniek en gebouwbeheer op afstand.
  Ontwerp, calculatie, opdrachtverwerving en begeleiding uitvoering voor de vervanging van de totale luchtbehandelingsinstallatie door 1 luchtbehandelingskast met warmtewiel bij zusterhuis Franciscanessen te Veghel. Inclusief aanbrengen koudwater koelinstallatie en digitale regelapparatuur in het gehele gebouw.
  • Ontwerp, calculatie en opdrachtverwerving VRF koelinstallatie bij kantoren begane grond en 1e verdieping voor grondwerkbedrijf A. Hak te Veghel.

 

Woningcorporaties:


Wonen Weert 117 Woningen Laurenburg: Vervaardigen bestek en aanbestedings-gereed maken compleet bestek werktuigkundig, elektrotechnisch en bouwkundig, en directie begroting t.b.v. vervanging bestaande Vaillant geisers in badkamers. Voorbereidend CV/Warmwater installaties aanbrengen. Inclusief begeleiding van de aanbesteding en de gunning. Inclusief begeleiding uitvoering project gezamenlijk met de installateur tot en met de oplevering. Beoordeling meer / minderwerk en bijwonen bouwvergaderingen.
Wonen Weert 48 Woningen Graswinkellaan: Vooronderzoek en camera inspectie ventilatie en rookgaskanalen t.b.v. eventuele renovatie 48 woningen in de wijk Graswinkel te Weert. T.b.v. de budgettering voor de komende jaren, advies en rapport uitbrengen voor de opdrachtgever.
Wonen Weert Vervaardigen bestek en aanbestedings-gereed maken bestek en directie begroting t.b.v. Hydrofoor installaties diverse flats. Betreft 154 wooneenheden.
Wonen Weert Uitvoeren vooronderzoek aanbrengen Mechanische Ventilatie installaties diverse flat’s en haalbaarheid en voorstellen doen. Betreft 4 flats.
Wonen weert Vervaardigen bestek en aanbestedings-gereed maken bestek en directie begroting t.b.v. vervanging Mechanische Ventilatie installaties en optimalisering van de Mechanische Ventilatie installaties. Inclusief begeleiding van de aanbesteding. Betreft 117 wooneenheden.

Aanbrengen beveiliging op de schachten in verband met koolmonoxide gevaar.

Aanbrengen inductie afzuigkappen in de woningen.
Wonen Weert Vervaardigen bestek en aanbestedings-gereed maken bestek en directie begroting t.b.v. vervanging Mechanische Ventilatie installaties en optimalisering van de Mechanische Ventilatie installaties. Inclusief begeleiding van de aanbesteding. Betreft 30 wooneenheden.

Aanbrengen beveiliging op de schachten in verband met koolmonoxide gevaar.
Wonen Weert Begeleiden van de SCIOS keur in 6 collectieve ketelhuizen tot en met de oplevering. Betreft alle discipline’s.
Wonen Weert Begeleiden gasdrukproblemen en bemiddelen van de collectieve ketelhuizen ten overstaande van de energie leverancier.
Wonen Weert Vooronderzoek en camera inspectie ventilatie en rookgaskanalen t.b.v. renovatie 98 woningen in de wijk Graswinkel te Weert. T.b.v. de budgettering voor de komende jaren, advies uitbrengen voor de opdrachtgever.
Particulieren:

Otten Autoschade Advies en ontwerp complete nieuwbouw woning met W-installaties te Deurne, inclusief Airco.

Vervaardigen uitvoeringstekeningen voor W-installateur.
Schoenmakers Auto's Advies oplossen problemen W-installaties t.b.v. het kantoor en de showroom en begeleiden van de uitvoering.
Scholen:

"de Korf" te Megen Compleet ontwerp, calculatie en projectbegeleiding van ketelvervanging in 2 ketelhuizen, 1 ketelhuis t.b.v. de school en 1 ketelhuis t.b.v. het zwembad.

Inclusief SCIOS keur.
Kantoren:

Advocatenkantoor t.b.v. 10 advocaten en ca. 40 huureenheden aan de Akerstraat te Heerlen Calculeren van op orde brengen van alle W-installaties, Koeltechnische en Airco-installaties, E-installaties i.v.m. aankoop van het pand.

Calculeren van Ketelvervanging en raming maken van te verwachten onderhoudskosten.
Monumentale panden eigendom van woningstichting Huis & Erf te Schijndel in overleg met de Gemeente Schijndel te realiseren:
Huize Lidwina te Schijndel Compleet ontwerp en bestek en directiebegroting maken voor ombouw monumentaal zusterhuis naar 24 wooneenheden voor de sociale huursector.

Inclusief alle vergunningen procedures tot en met de bouwvergunning. Alle W-installaties, koud- en warmwater installaties, sanitaire installaties, riolering, pompputten, hemelwaterafvoer en mechanische ventilatie.
Huize Lidwina te Schijndel Compleet ontwerp en bestek en directiebegroting maken voor ombouw monumentale kapel met kloostergangen en kloostertuinen naar multifunctioneel gebouw voor dagbesteding.

Inclusief alle vergunningen procedures tot en met de bouwvergunning.

Alle W-installaties, airco installaties, koud- en warmwater installaties, sanitaire installaties, riolering, pompputten, hemelwaterafvoer en mechanische ventilatie.
Lidwinahof te Schijndel Compleet ontwerp en bestek en directiebegroting maken voor nieuwbouw 51 nieuwbouw woningen voor de sociale huursector. 2 woon / zorgfuncties met 18 bewoners in 2 wooneenheden t.b.v. 2 zorginstellingen. Bewoners zijn niet zelf redzame mensen.

Inclusief alle vergunningen procedures tot en met de bouwvergunning.

Alle W-installaties, airco installaties, koud- en warmwater installaties, sanitaire installaties, riolering, pompputten, hemelwaterafvoer en mechanische ventilatie.


Huize Lidwina te Schijndel Vanaf initiatieffase tot en met oplevering het herbestemmen van de kapel van Huize Lidwina te Schijndel tot multifunctioneel centrum. Betreft alle W-installaties in de monumentale kapel met monumentenklasse 4.


Rijksgebouwendienst:
Penitentiaire Inrichtingen in Noord-Brabant:
PI te Zeeland (TBS Kliniek) Complete projectbegeleiding van het aanbrengen van afzuiging op de cellen van 8 paviljoens i.v.m. klachten.Extra beveiligde inrichting te Vught: PI te Vught en Jeugdgevangenis J.J. Den Hey Acker in opdracht van de Pompe Stichting:
PI te Vught Complete projectbegeleiding van het vervangen van het ketelhuis, de warmwater bereiding, diverse afzuig installaties en de Meet & Regelinstallatie van gebouw 70, sportgebouw.
PI te Vught Complete projectbegeleiding van het vervangen van de afzuig luchtbehandelingskasten van gebouw 60 en 67 van de Jeugdgevangenis J.J. Den Hey Acker.
PI te Vught Complete projectbegeleiding van het vervangen van luchtbehandelingsinstallatie en het ketelhuis van gebouw 68 van de Jeugdgevangenis J.J. Den Hey Acker.
PI te Overloon Complete projectbegeleiding van het ombouwen van een gebouw tot sportgebouw met W-installaties, Mechanische Ventilatie installaties en Sanitaire Installaties.Overige gebouwen:

Watersportvereniging " de Stuw " te Grave Nieuwbouw Jachthaven voor watersportvereniging " de Stuw " te Grave, vernieuwbouw Clubhuis: Vervaardigen compleet ontwerp, bestek en tekeningen t.b.v. de nieuwbouw van een nieuw Jachthaven gebouw. Adviseren en begeleiden van aanbestedingstraject tot en met opdracht verstrekking. Verder controle op de uitvoering van het werk met de installateurs. Betreft alle technische installaties werktuigkundig en elektrotechnisch.