Productoverzicht

Regeltronics levert op maat de hieronder vermelde diensten en produkten:


Þ Opnames en budgetteringen / rapportages van bestaande installaties en gebouwen

Þ Bouwtoezicht en management voor technische installaties van gebouwen

Þ Meerjaren onderhoud budgetteringen en Due Dilligence onderzoek

Þ Ontwerp HVAC installaties en controle bestaande ontwerpen en installaties

Þ Offreren,begeleiden en rapporteren thermografie, NEN3140 en SCIOS/EBI

Þ Probleemanalyses van structurele problemen en het onderzoeken hiervan

Þ Facility management

Þ Controle op onderhoudswerkzaamheden derden incl. rapportages

Þ Haalbaarheidsonderzoeken nieuwe investeringen en technologieën

Þ Risicoanalyse CE markering

Þ Uitvoeren en begeleiden van trajecten bij onvoorziene omstandigheden bij schade / brand / diefstal / calamiteiten. Dit voor het verzekeringswezen en institutionele beleggers.Mocht u verdere vragen hebben omtrent de toegevoegde waarde van Regeltronics op uw vraag dan kunt U ten allen tijde contact opnemen met ons.