NEN3140 Keuringen

In verband met het veilig kunnen werken aan laagspanningsinstallaties is de eerste NEN norm NEN3140 in december 1965 verschenen met hierin de voorschriften wie en hoe aan laagspanningsinstallaties gewerkt mag en kan worden.

Vervolgens is de eigenaar van de installaties verantwoordelijk om een deugdelijke elektrische installaties in zijn bezit te hebben. Om dit te toetsen is de NEN3140 keuring in het leven geroepen. Deze keuring onderzoekt de staat en kwaliteit van onderhoud van de installatie en de elektrische veiligheid voor de gebruikers. Hiervoor dient de eigenaar alle elektrische documentatie en tekeningen bij te houden en deze ter beschikking te stellen aan de keurende instantie. In diverse gevallen is het tevens noodzakelijk gebleken ook uitbreidingen c.q. aanpassingen aan de electrische installaties aan te brengen om opnieuw aan de huidige regelgeving te kunnen voldoen.

Regeltronics kan zorg dragen voor de uitvoering van deze keuring bij uw installaties.

De keuring bestaat uit 2 onderdelen, namelijk:

Regeltronics kan deze keuringen en rapportages voor U verzorgen.